Separatkloakering

Hvad er separatkloakering?

Før i tiden var et kloaksystem, et system som var samlet for både regnvand og spildevand. Det system gjorde at rørende var samlet, i modsætning til at separatkloakering, som er to forskellige rør og er også noget der er mere bredt ud i de forskellige kloakker. Det ene rør fører ud til spildevandet fra huset til rensningsanlægget og det andet rør fører ud til rent regnvand ud til vandløb.

Det der sker når man leder vandet hver for sig, mindsker man mængden af vand som skal renses og på baggrund af det skåner man også miljøet. Det rene regnvand kan uden nogen problemer godt føres direkte ud til naturen igen, uden at det skal renses.

Det der sker når man får lavet separatkloakring, gør at man sikrer at grunden også står bedre imod regnbyger eller skybrud. Årsagen til dette at spildevand og regnvandet, har et rør hver for sig, som gør at der mere plads og at kloakrørene ikke overbelastes imod den store mængde vand. Hvis den opdeling ikke er der, kan der forekomme oversvømmelser, på grund af plads mangel i kloakrøret.

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt – typisk indenfor 24 timer.


    Hvad koster separat kloakering?

    Prisen kan variere, men de vigtigste faktorer er hvor stor grunden er og hvordan kloak systemet er blevet sat op på. Det kan i mange tilfælde blive dyrere, hvis de nye kloakker skal føres under huset eller en anden bygning. Det svært at sige den præcise pris på separatkloakering, men prisen estimeres når der er blevet set på grunden. Generelt kan prisen variere fra 10.000-30.000 kr.

    Hvorfor er separatkloakring nødvendigt?

    I nogle kommuner er det blevet et krav, at regnvandet skal gennem et separatkloaknet, på den måde ikke overbelaster den stigende regnmængder i kloaknettet. De eksisterende klimaforandringer og jævnlige skybrud, gør at der hyppigere kommer overbelastninger af kloaknettet. Det der sker, når der kommer disse overbelastninger, er at der kommer kloakvand indenfor og omkring boligerne, som koster de private boligejer og forsikringsselskaber en del penge. For at undgå at kloaknettet bliver belastet for meget, er det påkravet separatkloakring i de forskellige kommuner.

    Indhent et tilbud